BIP

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.

Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018r

Remont szatni, korytarzy, klatek schodowych i trzech sal lekcyjnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku głównym Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej (znak sprawy: 1/RB/2018/PN)

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 548 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r. - aktualizacja

Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018r.

Remont szatni, korytarzy, klatek schodowych i trzech sal lekcyjnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku głównym Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej (znak sprawy: 2/RB/2018/PN)

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 548 000 euro

plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r. - II aktualizacja

Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) przedstawia zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić w 2018r.

Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej (znak sprawy: 1/D/2018/PN)

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro

Remont szklarenki dydaktycznej wraz z przyległymi pomieszczeniami w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej (znak sprawy: 4/RB/2018/PN)

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 548 000 euro

plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r. - III aktualizacja

Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) przedstawia zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić w 2018r.

Remont konstrukcji szklarni dydaktycznej w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej (znak sprawy: 5/RB/2018/PN)

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 548 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019r.

Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019r

Dostawa ciągnika rolniczego wraz z przyczepą przystosowanego do nauki jazdy dla potrzeb Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019r. - aktualizacja

Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019r

Remont fundamentów szklarni na warsztatach szkolnych w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej (znak sprawy: 1/RB/2019/PN)

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 548 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019r. - II aktualizacja

Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019r

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej (znak sprawy: 2/RB/2019/PN)

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 548 000 eurostronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy